Porsche

วันเสาร์, สิงหาคม 10th, 2013

งานซ่อมสี เปลี่ยนอะไหล่ PORSCHE CAYENNE สีดำ โดยอู่ซ่อมสีรถยนต์ TS MOTOR

ชิ้นส่วน Cayenne นั้น เรียกว่าหมดสิทธิ์เคาะ เนื่องจากชิ้นส่วนผลิตจากอลูมิเนียมทั้งชิ้น จึงต้องสั่งอะไหล่จากนอกทั้งหมด ผลงานซ่อมสีรถยนต์ Porsche Cayenne โดย TS Motor

(เพิ่มเติม…)


วันจันทร์, ธันวาคม 24th, 2012

อู่ซ่อมสี ศูนย์ซ่อมสี Porsche Cayenne สีเทา พ่นสี เก็บสีชิ้นส่วน เปลี่ยนไฟท้าย โดย ศูนย์ซ่อมสีรถ TS Motor

อู่ซ่อมสี ศูนย์ซ่อมสี Porsche Cayenne ?สีเทา พ่นสี เก็บสีชิ้นส่วน เปลี่ยนไฟท้าย โดย ศูนย์ซ่อมสีรถ TS Motor

(เพิ่มเติม…)TS Motor Auto Painting Professional: Auto Body Painting Garage/ Garage Bangkok/ car body shop bangkok/ car repair/ insurance claim/ insurance bangkok
ศูนย์ทำสีรถยนต์ ที เอส มอเตอร์: ศูนย์ทำสีรถยนต์/ อู่ทำสี /ซ่อมสีรถ/ ตีโป่ง/ เคลมประกันภัย/ อู่/ พ่นสีรถ/ ทำสีรถยนต์/ ประกันภัย/ เคาะพ่นสี/ ขั้นตอนการทำสีรถยนต์/ สี 2k
เลขที่ 25 ถนน พระรามหก ซอย 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 TEL: 02-611-8118 (Automatic 10 lines) FAX: 02-216-3142-3 Emergency Call: 089-499-1005 Email: service@tsmotor.co.th