[rank_math_breadcrumb]

Insurance: รีวิว ไอ โออิ กรุงเทพประกันภัย

Insurance: รีวิว ไอ โออิ กรุงเทพประกันภัย

, Insurance: รีวิว ไอ โออิ กรุงเทพประกันภัย

 

ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย

ในปี 2544 การรวมตัวของสองบริษัทที่มีประวัติการดำเนินงานยาวนาน บริษัท ไดโตเกียว ไฟ แอนด์ มารีน ประกันภัย จำกัด และ ชิโยดา ไฟ แอนด์ มารีน ประกันภัยจำกัด จึงได้ก่อกำเนิดบริษัทประกันวินาศภัยใหม่ ภายใต้ชื่อว่า ไอโออิ ประกันภัย คำว่า ?ไอโออิ? ในภาษาญี่ปุ่น มีความหมายว่า การเติบโตไปพร้อมกัน (Growing Together) ซึ่งสะท้อนถึงความปรารถนาและ ความมุ่งมั่นที่จะเติบโตไปด้วยกันกับลูกค้า คู่ค้า และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัท ไอโออิ ประกันภัย จำกัด เป็นบริษัทประกันวินาศภัยใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของญี่ปุ่น มีผู้ถือหุ้นหลักคือ โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งมีสัดส่วนถือหุ้น 33.4% ทรัพย์สินโดยรวม ณ ปัจจุบัน US$ 23,505 ล้าน
จากปีพุทธศักราช 2494 บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด ได้เปิดกิจการรับประกันวินาศภัย ภายใต้ชื่อ ?อุ๋ยสินป๋อเฮี้ยม? และ ?วิธสินประกันภัย? ตามลำดับ จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 59 ปี โดยสายงานหลักเป็นการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท จากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับการให้บริการที่ซื่อสัตย์สุจริต จึงทำให้ลูกค้าและคู่ค้าไว้วางใจเรามาโดยตลอด จึงทำให้บริษัทฯ มีความเจริญโตอย่างต่อเนื่อง

ต้นปีพุทธศักราช 2548 บริษัท วิธสินประกันภัย จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยกลุ่ม “โสภณพนิช” ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูง ทางธุรกิจประเภทต่างๆ ในประเทศไทย ได้ร่วมทุนกับ “บริษัท ไอโออิ ประกันภัย จำกัด” พันธมิตรจากประเทศญี่ปุ่น ที่มีความแข็งแกร่งทางด้านธุรกิจประกันวินาศภัย และ มีเครือข่ายการให้บริการทั่วโลก โดยมีผู้ถือหุ้นหลักคือ “บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำักัด” และจากการร่วมทุนนี้เอง จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด” ซึ่งแสดงถึงการผนึกความแข็งแกร่งของทั้งสองกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาด ให้มีความมั่นคง และการขยายโอกาสทางธุรกิจ จากประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ของผู้ถือหุ้นทั้งสองกลุ่มทำให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม

บริษัํทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความคล่องตัวของบริษัทฯ ที่มีผู้บริหารและทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และความสามารถในการรับประกันภัยงานต่าง ๆ รวมถึงบริการด้านสินไหมทดแทน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเป็นธรรม รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาโดยพลัน การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาด้านเทคโนโลยี เป็นสิ่งที่บริษัทฯ เล็งเห็นและมุ่งมั่นดำเนินการตลอดมา ทั้งนี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

 

, Insurance: รีวิว ไอ โออิ กรุงเทพประกันภัย

ที่อยู่ : ชั้นที่ 22 และชั้นที่ 23 ยูนิต 1อาคารกรุงเทพประกันภัย/YWCA
เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0 2620 8000 , 0 2677 3999 โทรสาร : 0 2677 3979
เวลาทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์) : 08.30 – 17.00 น.

 

รายชื่อ เบอร์ติดต่อ สาขาย่อย

 

สาขาย่อยพัทยา

148/7 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ?อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150?เบอร์ติดต่อ 0 3848 8629-30,?0 3872 6237

สาขาย่อยนครปฐม
35/17 ม.5 ถ.เพชรเกษม ต.ลำพยา?ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 เบอร์ติดต่อ??0 3421 9011-2,?0 3425 3654

สาขาย่อยเชียงใหม่?
199/7 หมู่ 5 โครงการปาล์มสปริงพลาซ่า?ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 เบอร์ติดต่อ??0 5330 8694-6,?0 5330 8697

สาขาย่อยหาดใหญ่

25 ซอย 10 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่?อ.หาดใหญ่ อ.สงขลา 90110 เบอร์ติดต่อ?0 7434 5745-7,?0 7434 5748

สาขาย่อยขอนแก่น
272/4 หมู่ 12 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า?อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เบอร์ติดต่อ??0 4336 5456-8,?0 4336 5459

สาขาย่อยนครราชสีมา
437/3 ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง?อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 เบอร์ติดต่อ??0 4426 4746-7, 0 4426 4389,?0 4426 4386

สาขาย่อยนครสวรรค์
96/39 ถ.วงค์สวรรค์ ต.นครสวรรค์ตก?อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 เบอร์ติดต่อ??0 5631 3916-8,?0 5631 3919

สาขาย่อยภูเก็ต
22/14 ถ.แม่หลวน ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 เบอร์ติดต่อ?0 7623 4783-4, 0 7623 5310 ,?0 7623 5311

สาขาย่อยอยุธยา
11/2 ถ.โรจนะ ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา?จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 เบอร์ติดต่อ?0 3521 0421 ,0 3521 0521