[rank_math_breadcrumb]

เทคนิคพ่นสี: POOR HIDNG (Poor Covering ? Poor opacity ) ปัญหาสีกลบตัวไม่ดี หรือพ่นสีกลบไม่มิด

เทคนิคพ่นสี: POOR HIDNG (Poor Covering ? Poor opacity ) ปัญหาสีกลบตัวไม่ดี หรือพ่นสีกลบไม่มิด

POOR HIDNG (Poor Covering ? Poor opacity )
สีกลบตัวไม่ดี หรือพ่นสีกลบไม่มิด
ลักษณะ พ่นสีจริงแล้วสามารถมองเห็นสีรองพื้นได้


สาเหตุ
1. ไม่คนสีให้เข้ากันก่อนใช้งาน
2. พ่นสีบางเกินไป
3. อัตราส่วนผสมไม่ถูกต้อง เกิดจากผสมทินเนอร์มากเกินไป
4. ใช้ทินเนอร์ไม่ถูกต้อง
5. เดินปืนพ่นสีไม่สม่ำเสมอ
การป้องกัน
1. คนสีให้เข้ากันก่อนใช้งาน
2. ใช้ทินเนอร์ให้ถูกต้อง หรือเหมาะสมกับสีที่ใช้
3. ผสมตามอัตราส่วนที่แนะนำ
4. พ่นสีตามจำนวนเที่ยวพ่นที่แนะนำ
5. เลือกสีรองพื้นให้เหมาะสมและสามารถผสมสีจริง 20 % ในสีรองพื้นเพื่อเพิ่มการกลบตัวของสีจริงให้ดียิ่งขึ้น
การแก้ใข
ใช้กระดาษทรายน้ำเบอร์ 800-1000 ขัดแล้วพ่นสีใหม่