[rank_math_breadcrumb]

เทคนิคพ่นสี: ORANGE PEEL ( Dry Spry ? Poor Flow) ปัญหา สีเป็นผิวส้ม

เทคนิคพ่นสี: ORANGE PEEL ( Dry Spry ? Poor Flow) ปัญหา สีเป็นผิวส้ม

ORANGE PEEL ( Dry Spry ? Poor Flow)
สีเป็นผิวส้ม
ลักษณะ
1. พ่นสีห่างจากชิ้นงานมากเกินไป
2. ใช้แรงดันลมต่ำเกินไป ทำให้สีที่พ่นออกมาไม่ละเอียดพอ
3. พ่นชั้นสีบางเกินไป
4. ผสมทินเนอร์น้อยเกินไป
5. ใช้ทินเนอร์ที่มีคุณสมบัติแห้งเร็วเกินไป
6. อุณหภูมิต่ำหรือสูงเกินไป

การป้องกัน
1. ผสมสีตามอัตราส่วนที่ถูกต้อง
2. เลือกทินเนอร์ให้เหมาะสมกับอุณหภูมิและชนิดของสี
3. ปรับแรงดันลมให้ถูกต้อง
4. ควบคุมระยะห่างระหว่างปืนพ่นสีกับชิ้นงาน
การแก้ใข
ใช้กระดาทรายเบอร์ 1200 ขัดและใช้ยาขัดหยาบ ขัดตามถ้าเป็นมากให้ใช้กระดาษทรายเบอร์ 800 แล้วพ่นทับใหม่