[rank_math_breadcrumb]

เทคนิคพ่นสี: CLOUDING (Mottling ? Floating ? Flooding ? Shadowing) ปัญหา สีลายเป็นจ้ำ

เทคนิคพ่นสี: CLOUDING (Mottling ? Floating ? Flooding ? Shadowing) ปัญหา สีลายเป็นจ้ำ

CLOUDING (Mottling ? Floating ? Flooding ? Shadowing)
สีลายเป็นจ้ำ
ลักษณะ ส่วนใหญ่เกินในสี เมทัลลิค (Metalic)สีเป็นจ้ำสว่างและเข้มสลับกัน

สาเหตุ
1. ทิ้งช่วงก่อนพ่นเคลียร์ทับหน้าน้อยไป
2. พ่นเคลียร์ในเที่ยวแรกฉ่ำเกินไป
3. ใช้ทินเนอร์ไม่ถูกต้อง
4. พ่นสีเที่ยวสุดท้ายเปียกเกินไป ทำให้เห็นรอยซ่อม 

การป้องกัน
1. การพ่นสีเมทัลลิค ไม่ควรพ่นเปียกเกินไป
2. ทิ้งช่วงก่อนพ่นเคลียร์ให้ถูกต้องตามคำแนะนำของบริษัท
3. เลือกใช้ทินเนอร์ให้ถูกต้อง 

การแก้ใข
ถ้าพ่นสีแล้วยังไม่พ่นเคลียร์ทับให้ลูบกระดาษทราย แล้วพ่นสีทับอีก 1 เที่ยว แล้วจึงพ่นเคลียร์ทับหน้า
ถ้าพ่นเคลียร์แล้วให้ลูบกระดาษทรายแล้วพ่นสีทับใหม่
*** ปัญหาสีลายเป็นจ้ำอาจเกิดจากสีบางประเภทที่มีปริมาณเกร็ดสีมากเกินไป หรือน้อยเกินไป
เมื่อพ่นสีออกจากกาพ่นสีละอองสีที่เกาะจะเกาะที่ชิ้นงานไม่สม่ำเสมอ ในกรณีนี้อาจแก้ไขได้โดยการพ่นอัดเที่ยวเพิ่มเติม
แต่โอกาสสีเพี้ยนจากเดิมจะมีสูง คำแนะนำคือควรทำสีเต็มแถบเพื้อป้องกันปัญหาสีเพี้ยน