ศูนย์ทำสีรถยนต์ งานพ่นสีรอบคัน Honda Civic FD สีดำมุก Night Hawk

ศูนย์ทำสีรถยนต์ งานพ่นสีรอบคัน Honda Civic FD สีดำมุก Night Hawk

, ศูนย์ทำสีรถยนต์ งานพ่นสีรอบคัน Honda Civic FD สีดำมุก Night Hawk

ศูนย์ทำสีรถยนต์ งานพ่นสีรอบคัน Honda Civic FD สีดำมุก Night Hawk

งานพ่นสีรถยนต์ Honda Civic FD พร้อมพ่นสีรอบคัน จาก TS Motor Honda Civic FD : Cosmetic Paint and repairs garage

, ศูนย์ทำสีรถยนต์ งานพ่นสีรอบคัน Honda Civic FD สีดำมุก Night Hawk

ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวชิ้นงานอย่างคร่าวๆ

 • Surface wash car and wipe down with wax grease remover.
 • ล้างทำความสะอาดรถยนต์ ล้างคราบแว็กซ์ออกด้วยน้ำยาลบคราบ
 • Rough it up / bare metal with 80-180 grit (paint isn?t pealing).
 • เตรียมพื้นผิวด้วยกระดาษทรายหยาบเพื่อทำการลบสีเก่าออก ใช้กระดาษทรายแห้งเบอร์ 80 ? 180
 • Body work / filler / glaze compound until straight
 • ทำการโป้วสีบริเวณบาดแผลด้วยสีโป้ว 2k แห้งช้า รอชิ้นงานแห้ง หรืออาจใช้ UV Light แบบ Short wave เพื่อเร่งปฏิกิริยา เมื่อสีโป้วแห้ง จะทำการขัดสีโป้วออกด้วยกระดาษทรายแห้งละเอียดปานกลาง 180-320
 • Wipe down with wax grease remover / wipe with tack cloth
 • เช็ดคราบสกปรกและน้ำมันโป้วออกด้วยน้ำยาเช็ดคราบ
 • Epoxy primer High build primer / build dust guide coat
 • พ่นสีรองพื้น แห้งช้า EPOXY บริเวณบาดแผลหรือทั้งชิ้น แล้วแต่กรณี
 • Block / wet sand
 • ใช้เครื่องขัดกระดาษทรายแห้งเบอร์ละเอียด 400 ขัดเก็บงาน และใช้กระดาษทรายน้ำ ไล่งานอีกเล็กน้อยเพื่อความละเอียด
 • Wipe down with wax grease remover / wipe with tack cloth
 • ใช้น้ำยาเช็ดคราบอีกครั้งในการทำความสะอาดพื้นผิวชิ้นงาน ติดกระดาษเตรียมพ่นสี

, ศูนย์ทำสีรถยนต์ งานพ่นสีรอบคัน Honda Civic FD สีดำมุก Night Hawk

, ศูนย์ทำสีรถยนต์ งานพ่นสีรอบคัน Honda Civic FD สีดำมุก Night Hawk

, ศูนย์ทำสีรถยนต์ งานพ่นสีรอบคัน Honda Civic FD สีดำมุก Night Hawk

 

TS Motor ?body collision and repair Shop services Insurance claim negotiation on behalf of our customers.?We have computerized paint matching with skill full and high experience staff. We do complete body restoration, Car detailing and glass coating service, 3D car CG repair, fast computer estimates, complete detail on delivery.

 

CUSTOMER SERVICE

 • Insurance Claim Assistant
 • Estimates
 • Super Car parts ordering (Sea and air carrier available)
 • KIA Mechanical Services
 • Glass Coating (SiO2 Coating system)
 • Car Wide Body styling and Modification
 • English Speaker Available for you for smooth assistant and greater communication

 

SHOP EQUIPMENT

 • ?Clean Room Painting Booth
 • HVLP Super Paint spray gun
 • 3D jig for high collision alignment
 • Hydraulic Stretching tools
 • Computerized Paint calculator
 • CO2 Welding
 • Infrared?curing machine
 • etc.

We at?TS Motor have expert technicians who have the training, experience, and expertise to provide quality installations and repairs. We will ensure that your vehicles interior and exterior is protected while we work.?At?TS Motor Garage?you?ll find a friendly staff that has been servicing for 10 years. We are committed to providing you excellent and quality services with dependable warranty for your car or truck and the right customer service. We invite you to browse through our website and learn more about the other services that we provide.

If you prefer to speak to one of our English ?speaker representatives, we are available?Mon-Sat 8.30 am- 17.30?pm?to answer any questions and concerns that you may have just call to #????????????089-499-1005??????or add our Skype name ?hottestdynamite??you will be connected with one of our specialists.

To estimate the collision repair prices online, you can also send us email:?service@new-theme.tsmotor.co.th?to send the pictures of your damaged vehicle. The more clear pictures, the more accurate we can estimate the price. If you would like to come to our garage, you can check?our location map?here.

 

Google Keywords
ศูนย์บริการทำสีรถยนต์ Honda Civic, Honda civic Paint Repair garage, อู่ซ่อมสี Honda Civic FD, honda Painting garage pathumwan, อู่ห้าง Honda Civic ?FD, Auto Painting service, เคลมประกัน Honda civic FD, Car restoration repair service, อู่ซ่อม Honda ที่ไหนดี, professional painting service bangkok, อู่ซ่อมรถ Honda civic FD รอบคัน, Honda civic color change project, Honda Civic FD 2009 รอบคัน, Honda civic FD painting garage, ทำสีรอบคัน honda civic FD, honda civic FD wide body, อู่ซ่อม โตเกียวมารีน ศรีเมืองประกันภัย, whole car painting bangkok garage, รถดึงโป่ง, bangkok car service center, เปลี่ยนสี honda civic FD ชมพู, car painting garage bangkok, Civic แต่งแรง, recommended garage bangkok pathumwan, ศูนย์ทำสีรถ civic ปทุมวัน, honda civic FD zero black, เปลี่ยนสีรถ กรุงเทพ ปทุมวัน, Honda civic color change project, สีดำ zero black civic, Honda Civic painting garage
, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Our Service

Find Your Dream Car Color at Glitz Paint Workshop

Follow Us On