[rank_math_breadcrumb]

รัฐรับลูกขยายรถคันแรกแต่ยันยังใช้สิทธิก่อน 31 ธ.ค. 2555 เปิดไอเดียสุดเจ๋งคิดจับอีโค่คาร์ทำแท็กซี่เอื้ออาทร

รัฐรับลูกขยายรถคันแรกแต่ยันยังใช้สิทธิก่อน 31 ธ.ค. 2555 เปิดไอเดียสุดเจ๋งคิดจับอีโค่คาร์ทำแท็กซี่เอื้ออาทร

คืนภาษี คืนภาษี

?????????????? จากการประชุมครม. สัญจร เห็นชอบให้ขยายรับ – ส่งมอบรถยนต์และเอกสารหลักฐานทางราชการออกไปอย่างไม่มีกำหนด สำหรับผู้ที่จะใช้สิทธิในการซื้อรถยนต์ตามโครงการรถคันแรก แต่ผู้ที่สนใจต้องใช้สิทธิภายวันที่ 31 ?ธันวาคม 2555 ?และยังคงต้องยื่นคำขอใช้สิทธิ์และเอกสารประกอบการใช้สิทธิ์ภายใน 90? วัน นับแต่วันที่รับมอบรถให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่

นาย ชินวัฒน์ หาบุญพาด ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า รัฐบาลกำลังเล็งที่จะทำรถแท็กซี่เอื้ออาทร โดยใช้รถยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ 1300 ซีซี หรือ อีโค่คาร์? โดยก่อนหน้านี้มีการกำหนดว่าต้องมีเครื่องยนต์ขนาด ?1500 ?ซีซี ขึ้นไป ทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเจ้าของเนื่องจากมีราคาสูง

“ตอนนี้เราอยู่ระหว่างแก้ไขกฏกระทรวงเพื่อให้รถยนต์ขนาด 1300 ซีซี หรืออีโค่คาร์ สามารถนำมาจดทะเบียนทำแท็กซี่ได้ โดยรัฐบาลจะจัดทำแท็กซี่เอื้ออาทร โดยติดตั้งเอ็นจีวีตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้รถโดยสารสาธารณะเปลี่ยน มาเป็น NGV”

นับว่าเป็นข่าวดีทั้ง 2 ข่าวกันเลยทีเดียว สำหรับคนที่สนใจออกรถใหม่ก็อย่าลืมใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนด โอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาตลอดนะ รีบๆกันหน่อยละกันนะคะ