[rank_math_breadcrumb]

[รถแต่ง] Subaru Imprezza น้ำเงิน ซ่อมสีจากการชน

[รถแต่ง] Subaru Imprezza น้ำเงิน ซ่อมสีจากการชน


ซ่อมสี รอบคัน subaru ซ่อมสี รอบคัน subaru

SUBARU IMPREZZA ซ่อมเปลี่ยนคานหน้า ช่วงล่าง โดย Jig สามมิติ

ซ่อมสี รอบคัน subaru ซ่อมสี รอบคัน subaruซ่อมสี รอบคัน subaru ซ่อมสี รอบคัน subaruคันนี้เจ้าของรถสุดซิ่ง เป็นคนจัดอะไหล่เข้ามาซ่อมเองครับ

ซ่อมสี รอบคัน subaru ซ่อมสี รอบคัน subaruซ่อมสี รอบคัน subaru ซ่อมสี รอบคัน subaruชิ้นส่วน Chasis เสียหาย ต้องดึงกันโดยเครื่องดึง สามมิติ แบบลอยตัว

ซ่อมสี รอบคัน subaru ซ่อมสี รอบคัน subaruซ่อมสี รอบคัน subaru ซ่อมสี รอบคัน subaru

รถเครื่องแรง ต้องทำให้แข็งแรงเพียงพอที่จะรับแรงบิดแรงกระทำ จากฝ่าเท้าของเจ้าของให้ได้

 

ซ่อมสี รอบคัน subaru ซ่อมสี รอบคัน subaruเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับ

ซ่อมสี รอบคัน subaru ซ่อมสี รอบคัน subaruซ่อมสี รอบคัน subaru ซ่อมสี รอบคัน subaruซ่อมสี รอบคัน subaru ซ่อมสี รอบคัน subaru