[rank_math_breadcrumb]

พ่นสีรอบคัน Mitsubishi Evo 7 สีขาว อีโว จากอู่ทำสี มิตซู ที เอส มอเตอร์

พ่นสีรอบคัน Mitsubishi Evo 7 สีขาว อีโว จากอู่ทำสี มิตซู ที เอส มอเตอร์

Mitsu EVO 7 Paint Repair garage bangkok pathumwan Mitsu EVO 7 Paint Repair garage bangkok pathumwan

พ่นสีรอบคัน Mitsubishi Evo 7 สีขาว อีโว จากอู่ทำสี มิตซู ที เอส มอเตอร์

งานทำสีรอบคัน มิตซูบิชิ Evo 7 โดยการเคลมประกัน พ่นสีรอบคัน เก็บรายละเอียดต่างๆ Mitsubishi Evolution VII Repaint the whole exterior by TS Motor Car body repair garage Pathumwan Bangkok


Mitsu EVO 7 Paint Repair garage bangkok pathumwan Mitsu EVO 7 Paint Repair garage bangkok pathumwan
Mitsu EVO 7 Paint Repair garage bangkok pathumwan Mitsu EVO 7 Paint Repair garage bangkok pathumwan
Mitsu EVO 7 Paint Repair garage bangkok pathumwan Mitsu EVO 7 Paint Repair garage bangkok pathumwan
Mitsu EVO 7 Paint Repair garage bangkok pathumwan Mitsu EVO 7 Paint Repair garage bangkok pathumwan

ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวชิ้นงานอย่างคร่าวๆ

 • Surface wash car and wipe down with wax grease remover.
 • ล้างทำความสะอาดรถยนต์ ล้างคราบแว็กซ์ออกด้วยน้ำยาลบคราบ
 • Rough it up / bare metal with 80-180 grit (paint isn?t pealing).
 • เตรียมพื้นผิวด้วยกระดาษทรายหยาบเพื่อทำการลบสีเก่าออก ใช้กระดาษทรายแห้งเบอร์ 80 ? 180
 • Body work / filler / glaze compound until straight
 • ทำการโป้วสีบริเวณบาดแผลด้วยสีโป้ว 2k แห้งช้า รอชิ้นงานแห้ง หรืออาจใช้ UV Light แบบ Short wave เพื่อเร่งปฏิกิริยา เมื่อสีโป้วแห้ง จะทำการขัดสีโป้วออกด้วยกระดาษทรายแห้งละเอียดปานกลาง 180-320
 • Wipe down with wax grease remover / wipe with tack cloth
 • เช็ดคราบสกปรกและน้ำมันโป้วออกด้วยน้ำยาเช็ดคราบ
 • Epoxy primer High build primer / build dust guide coat
 • พ่นสีรองพื้น แห้งช้า EPOXY บริเวณบาดแผลหรือทั้งชิ้น แล้วแต่กรณี
 • Block / wet sand
 • ใช้เครื่องขัดกระดาษทรายแห้งเบอร์ละเอียด 400 ขัดเก็บงาน และใช้กระดาษทรายน้ำ ไล่งานอีกเล็กน้อยเพื่อความละเอียด
 • Wipe down with wax grease remover / wipe with tack cloth
 • ใช้น้ำยาเช็ดคราบอีกครั้งในการทำความสะอาดพื้นผิวชิ้นงาน ติดกระดาษเตรียมพ่นสี

Mitsu EVO 7 Paint Repair garage bangkok pathumwan Mitsu EVO 7 Paint Repair garage bangkok pathumwan
Mitsu EVO 7 Paint Repair garage bangkok pathumwan Mitsu EVO 7 Paint Repair garage bangkok pathumwan
Mitsu EVO 7 Paint Repair garage bangkok pathumwan Mitsu EVO 7 Paint Repair garage bangkok pathumwan
Mitsu EVO 7 Paint Repair garage bangkok pathumwan Mitsu EVO 7 Paint Repair garage bangkok pathumwan

BANGKOK CAR GARAGE: TS MOTOR AUTO PAINTING PROFESSIONAL

TS Motor Auto Painting Garage?is an established garage with plenty of history in the heart of Bangkok Thailand offering full range of repair services such as Car Painting, exotic material painting, boat repairs and restoration, and glass coating. With more than 30 years? experience in the auto services industry, you can be assured that your car will be serviced and repaired to professional standards every time.

Opening Hours
Monday ? Saturday: 0830 ? 1730
Call: +662-611-8118
Fax: +662-216-3142

 

 

Google Keywords

เคลม พ่นสีรอบคัน Mitsu EVO 7, เปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ มิตซู อิโว แลนด์เซอร์, อู่ห้าง มิตซู, เคลมประกัน ซ่อมสี Mitsu EVO 7, พ่นสีรถรอบคัน Mitsu EVO 7 ?ที่ไหนดี, อู่ซ่อมรถ Mitsu EVO 7, ศูนย์บริการรถยนต์ มิตซู EVO ปทุมวัน, ทำสีรอบคัน Mitsu EVO 7, อู่ซ่อมสี โตเกียว มารีน ศรีเมือง ประกันภัย, เคลมเปลี่ยนชิ้นส่วน Mitsu EVO 7, Mitsu EVO 7 ราคา, ศูนย์มิตซู รองเมือง ปทุมวัน, ศูนย์ทำสีรถ Mitsu EVO 7 ปทุมวัน, อู่เปลี่ยนสีรถมิตซู ปทุมวัน, สีขาว Mitsu EVO 7, แนวทางการแต่งรถ Mitsu EVO 7, Mitsu EVO 7 แต่งซิ่ง, รถแต่ง อีโว, evo สีไหนสวยสุด, อู่พ่นสี รถมือสอง มิตซู, ซ่อม Mitsu EVO 7 ที่ไหนดี, เปลี่ยนสีรอบคัน Mitsu EVO 7, เปลี่ยนสีห้องเครื่อง Mitsu EVO 7