[rank_math_breadcrumb]

นายวสันต์ มาลาศรี หมดสภาพการทำงานกับ ที เอส มอเตอร์

นายวสันต์ มาลาศรี หมดสภาพการทำงานกับ ที เอส มอเตอร์

นายวสันต์ มาลาศรี

หมายเลขบัตรประชาชนเลขที่ 1489900295441

ตามที่อยู่จากบัตรประชาชนเลขที่ 223 หมู่ที่ 11 ต นาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

เข้าทำงานเป็นพนักงานฝึกงานกับบริษัท ในวันที่ 3 กันยายน 2556

ได้หมดสภาพเป็นพนักงาน หจก ที เอส มอเตอร์ในวันที่ 21 กันยายน 2556 เนื่องจากคดีลักทรัพย์สินของลูกค้า

ทางบริษัทฯ ขอเรียนว่า เหตุอันใดที่เกิดจากนายวสันต์ มาลาศรี จะไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทอีกต่อไป

และขอเตือนนายจ้างท่านอื่นๆที่จะทำการจ้างงานนายวสันต์ มาลาศรี ให้ตรวจสอบพฤติกรรมการช่อโกงมา ณ ที่นี้ด้วย

ทางบริษัทฯ กำลังติดตามของที่เสียหายที่เกิดขึ้นกับนายวสันต์ มาลาศรี อยู่ และได้แจ้งดำเนินคดีกับนายนายวสันต์ มาลาศรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทางบริษัทฯ ยินดีชดใช้ค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้กับลูกค้าทุกท่าน

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ชนัตถ์ ธนุวงศ์การค้า

ผจก ทั่วไป ที เอส มอเตอร์