[rank_math_breadcrumb]

ที เอส มอเตอร์ รับสมัครพนักงานเพิ่มเติม

ที เอส มอเตอร์ รับสมัครพนักงานเพิ่มเติม

หจก ที เอส มอเตอร์ ศูนย์บริการรถยนต์ เกีย (KIA) ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ และมีศูนย์ทำสีรถยนต์ ที่สามารถซ่อม เคาะ พ่นสีตัวถังรถยนต์ อย่างครบวงจร ได้ประกาศรับสมัครพนักงาน ในสาขา ช่างเครื่องยนต์ และ สาขา อื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีคุณสมบัตรและตำแหน่งงานของการรับสมัครดังต่อไปนี้

1. เพศชาย

2. จบหลักสูตรช่างยนต์ ปวช และ ปวส

3. สามารถทำงานที่จังหวัด กรุงเทพฯ ได้

4. เป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. ตำแหน่ง ช่างยนต์ และซ่อมบำรุงรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

2. ตำแหน่ง ช่างขัดสีรถยนต์ และช่างทำระบบ Glass Coating จำนวน 4 อัตรา

3. ตำแหน่ง ช่างประกอบรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา

4. ตำแหน่ง ช่างเคาะตัวถังรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

5. ตำแหน่ง ช่างโป้ว พ่นสีรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา

 

สวัสดิการ

1. เงินเดือนประจำ

2. เบี้ยขยัน

3. ค่าชิ้นงาน จากจำนวนยอดการทำงาน

4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เมื่อผ่านการทดลองงาน

5. ที่พักอาศัย และเบี้ยอาหารกลางวัน

6. ฟอร์มพนักงาน

7.OT ค่าล่วงเวลาการทำงาน

 

บริษัทจะทำการฝึกสอนงานให้กับพนักงานทุกคน ในการเข้าใจหลักการทำงานที่ดี และได้ผลงานที่มีคุณภาพ โดยนักศึกษาสามารถเข้ามากรอกใบสมัครได้ด้วยตัวเอง หรือส่งใบสมัครมาที่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอส มอเตอร์

เลขที่ 25 ถนนพระรามหก ซอย4 (รองเมืองซอย2) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 02-611-8118 (อัตโนมัติ 10 คู่สาย)
แฟกซ์ 02-216-3142-3
Email: service@new-theme.tsmotor.co.th
Website: www.tsmotor.co.th