[rank_math_breadcrumb]

[ทำสีรอบคัน] งานเก็บสีรอบคัน Subaru หน้าเหยี่ยว

[ทำสีรอบคัน] งานเก็บสีรอบคัน Subaru หน้าเหยี่ยว

gdb gdb

งานทำสีรอบคัน จากน้องปอ ลูกค้าเก่าจาก civicfd

gdb gdbgdb gdb

เรียกว่าเน้นๆกันแบบสุดๆให้เจ้าของ Happy กันไปเลยครับ ไม่ชอบตรงไหน จัดให้หมด


gdb gdbgdb gdbgdb gdbกระจังหน้า พ่นสีดำเงาใหม่

gdb gdbไล่คลื่น ลักยิ้มให้เรียบใส เป็นกระจก

 

gdb gdbจบไปอีกคัน กับ Subaru Imprezza ผลงาน จาก ที เอส มอเตอร์