ที เอส มอเตอร์ อู่ทำสี ทำสีรถยนต์ เกรดห้าง เคลมประกัน สี2k แห้งช้า

[ทำสีรถ] Ford Focus รอบคัน พร้อมแก้งานที่ไม่เรียบร้อย

ซ่อมสี Ford Focus ซ่อมสี Ford Focus

รายการทำสี Ford Focus แก้ไขสีไม่เรียบร้อย ซ่อมแซมขีดข่วน

สีเดิมที่พ่นมามีความด้าน แลกเกอร์บาง กึ่งแห้งช้า เราได้แก้ไขชิ้นงานใหม่

ด้วยการขัดแห้ง และการทำ Primer แห้งช้า และ สีระบบ 2K ที่ดีที่สุด

ซ่อมสี Ford Focus ซ่อมสี Ford Focus

 

 

 

Exit mobile version