[ทำสีรถยนต์] Mercedes Benz E200 รอบคัน เคลมประกัน

[ทำสีรถยนต์] Mercedes Benz E200 รอบคัน เคลมประกัน

, [ทำสีรถยนต์] Mercedes Benz E200 รอบคัน เคลมประกันงานทำสีรอบคัน Mercedes Benz E200 ช่วงน้ำท่วม

, [ทำสีรถยนต์] Mercedes Benz E200 รอบคัน เคลมประกัน

หลังจากที่ทราบกันดี ในช่วงมหาอุทกภัย 54 เดือน ตค และ พย ที่ผ่านมาเจ้าของรถหลายๆท่าน

ก็ต้องหาวิธีป้องกัน และดูแลรถของท่านให้อยู่อย่างปลอดดภัย

, [ทำสีรถยนต์] Mercedes Benz E200 รอบคัน เคลมประกันเจ้าของรถคันนี้ จึงถือโอกาส นำรถเข้ามาทำสีในขณะที่ไม่ต้องใช้รถอยู่นั้นเอง

, [ทำสีรถยนต์] Mercedes Benz E200 รอบคัน เคลมประกัน

Scope งาน ซ่อมสีรถยนต์ รอบคัน Mercedes Benz E200 คันนี้

– ทำสีรอบนอกรอบคัน ไม่รวมหลังคา

– ใช้วิธีการขัดแห้ง สร้าง Primer ใหม่ทั้งคัน

– ชิ้นส่วนที่ผิดปกติ จัดซ่อมใหม่ โดย ที เอส มอเตอร์

, [ทำสีรถยนต์] Mercedes Benz E200 รอบคัน เคลมประกันประตูไล่คลื่นให้เป็นกระจก

, [ทำสีรถยนต์] Mercedes Benz E200 รอบคัน เคลมประกันสีบรอนซ์สีนี้ เราทำประจำ และมีสูตรผสมสำหรับหลายๆคันที่จะซ่อมเป็นชิ้น เรียกว่า สีนี้ที่ว่ายาก ได้ความเหมือนเกิน 95%

, [ทำสีรถยนต์] Mercedes Benz E200 รอบคัน เคลมประกัน, [ทำสีรถยนต์] Mercedes Benz E200 รอบคัน เคลมประกัน

, , , , , , , , , , , , , , ,

Our Service

Find Your Dream Car Color at Glitz Paint Workshop

Follow Us On