ที เอส มอเตอร์ อู่ทำสี ทำสีรถยนต์ เกรดห้าง เคลมประกัน สี2k แห้งช้า

[ซ่อมสีรถ] Mercedes Benz E270 รอบนอก รอบคัน


2K เต็มระบบ 2K เต็มระบบ

งานซ่อมสีรถยนต์ Mercedes Benz E270

งานบูรณะสีรอบคัน ก่อนหมดประกันซ่อมห้างที่ได้ทำไว้ครับ

รายการเป็นรายการเก็บงานรอยขีดข่วนต่างๆที่สะสมมาหลายปี ขั้นตอนการทำ

ขัดแห้งด้วยเครื่องขัดแห้ง ไล่งานจากหยาบไปละเอียด

โป้วเก็บงาน 2K ทั้งหมด พร้อมสร้าง Primer ใหม่

เก็บรายละเอียด โดยใช้กระดาษทรายน้ำเพียงเล็กน้อย


มีหลายท่านที่มีรถเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆ โทรเข้ามา อยากจะอาบน้ำให้รถ

ต้องขอเรียนเลยว่า ทางเราทำงานมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด ไม่มีเกรดงานอาบน้ำ

การทำสีรถยนต์ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อน และเราปลูกฝังให้กับช่างผู้ปฎิบัติงานทุกท่านในการทำงานตามมาตรฐาน

ไม่มีการแบ่งแยกการทำงาน เป็นเกรดต่างๆ โดยมีทางทีมงาน เป็นผู้ควบคุมคุณภาพให้ทางลูกค้าครับ

Exit mobile version