งานเปลี่ยนสีรถยนต์ Mercedes CLS Coupe รถแรง จากเจ้าสำนัก Wash VIP

งานเปลี่ยนสีรถยนต์ Mercedes CLS Coupe รถแรง จากเจ้าสำนัก Wash VIP

งานเปลี่ยนสีรถยนต์ Mercedes Benz CLS Coupe รอบนอกทั้งคัน แยกชิ้นส่วนพ่น

 

, งานเปลี่ยนสีรถยนต์ Mercedes CLS Coupe รถแรง จากเจ้าสำนัก Wash VIP

, งานเปลี่ยนสีรถยนต์ Mercedes CLS Coupe รถแรง จากเจ้าสำนัก Wash VIP, งานเปลี่ยนสีรถยนต์ Mercedes CLS Coupe รถแรง จากเจ้าสำนัก Wash VIPProject นี้ โจทย์ของเราคือการทำสีให้เรียบเนียนสุดๆ เพื่อจะนำรถไปเป็นนายแบบงาน Glass Coating ของ Wash VIP

, งานเปลี่ยนสีรถยนต์ Mercedes CLS Coupe รถแรง จากเจ้าสำนัก Wash VIP, งานเปลี่ยนสีรถยนต์ Mercedes CLS Coupe รถแรง จากเจ้าสำนัก Wash VIP

, งานเปลี่ยนสีรถยนต์ Mercedes CLS Coupe รถแรง จากเจ้าสำนัก Wash VIPตัวรถทำสีทั้งคัน เก็บหลังคาไว้ เพื่อตัดกันให้เป็นสองสี แดง/ดำ ไสตล์ Coupe

, งานเปลี่ยนสีรถยนต์ Mercedes CLS Coupe รถแรง จากเจ้าสำนัก Wash VIP, งานเปลี่ยนสีรถยนต์ Mercedes CLS Coupe รถแรง จากเจ้าสำนัก Wash VIP, งานเปลี่ยนสีรถยนต์ Mercedes CLS Coupe รถแรง จากเจ้าสำนัก Wash VIP, งานเปลี่ยนสีรถยนต์ Mercedes CLS Coupe รถแรง จากเจ้าสำนัก Wash VIP, งานเปลี่ยนสีรถยนต์ Mercedes CLS Coupe รถแรง จากเจ้าสำนัก Wash VIP, งานเปลี่ยนสีรถยนต์ Mercedes CLS Coupe รถแรง จากเจ้าสำนัก Wash VIP, งานเปลี่ยนสีรถยนต์ Mercedes CLS Coupe รถแรง จากเจ้าสำนัก Wash VIP

, , , , , , , , , , , , ,

Our Service

Find Your Dream Car Color at Glitz Paint Workshop

Follow Us On