ที เอส มอเตอร์ อู่ทำสี ทำสีรถยนต์ เกรดห้าง เคลมประกัน สี2k แห้งช้า

งานทำสีรถยนต์ Honda Accord G7 สีดำ รอบคัน

Accord G7 อู่ทำสี

งานพ่นสีรอบคัน Honda Accord G7

 

ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวชิ้นงานอย่างคร่าวๆ

 

Surface wash car and wipe down with wax grease remover.

ล้างทำความสะอาดรถยนต์ ล้างคราบแว็กซ์ออกด้วยน้ำยาลบคราบ

Rough it up / bare metal with 80-180 grit (paint isn’t pealing).

เตรียมพื้นผิวด้วยกระดาษทรายหยาบเพื่อทำการลบสีเก่าออก ใช้กระดาษทรายแห้งเบอร์ 80 ? 180

Body work / filler / glaze compound until straight

ทำการโป้วสีบริเวณบาดแผลด้วยสีโป้ว 2k แห้งช้า รอชิ้นงานแห้ง หรืออาจใช้ UV Light แบบ Short wave เพื่อเร่งปฏิกิริยา เมื่อสีโป้วแห้ง จะทำการขัดสีโป้วออกด้วยกระดาษทรายแห้งละเอียดปานกลาง 180-320

Wipe down with wax grease remover / wipe with tack cloth

เช็ดคราบสกปรกและน้ำมันโป้วออกด้วยน้ำยาเช็ดคราบ

Epoxy primer High build primer / build dust guide coat

พ่นสีรองพื้น แห้งช้า EPOXY บริเวณบาดแผลหรือทั้งชิ้น แล้วแต่กรณี

Block / wet sand

ใช้เครื่องขัดกระดาษทรายแห้งเบอร์ละเอียด 400 ขัดเก็บงาน และใช้กระดาษทรายน้ำ ไล่งานอีกเล็กน้อยเพื่อความละเอียด

Wipe down with wax grease remover / wipe with tack cloth

ใช้น้ำยาเช็ดคราบอีกครั้งในการทำความสะอาดพื้นผิวชิ้นงาน ติดกระดาษเตรียมพ่นสี

 

 

Bangkok Car Garage: TS Motor Auto Painting Professional

TS Motor Auto Painting Garage is an established garage with plenty of history in the heart of Bangkok Thailand offering full range of repair services such as Car Painting, exotic material painting, boat repairs and restoration, and glass coating. With more than 30 years? experience in the auto services industry, you can be assured that your car will be serviced and repaired to professional standards every time.

Opening Hours
Monday ? Saturday: 0830 ? 1730
Call: +662-611-8118
Fax: +662-216-3142
Exit mobile version