[rank_math_breadcrumb]

การทำงานของระบบ คลัชต์ DSG / DCT

การทำงานของระบบ คลัชต์ DSG / DCT

Dual Clutch Transmission (DCT) หรือ Direct-Shift Gearbox (DSG)?ชื่อต่างกันแต่การออกแบบไม่ต่างกัน ที่นิยมที่สุด ณ ปัจจุบันคือแบบ DSG เหมาะกับ ?Audi TT และ Volkswagen Golf, Scirocco รุ่นใหม่ คลัตช์แบบDSG เป็นลิขสิทธิ์เทคโนโลยีของ BorgWarner ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนรถยนต์ จนกระทั่งมีการออกแบบระบบคลัตช์ดังกล่าว จึงเป็นที่รู้จักในไลน์คลัตช์เป็นต้นมา

แม้ว่าระบบทางวิศวกรรมจะยุ่งยากซับซ้อนแต่แนวความคิดไม่ยุ่งยากเลย คือ เมื่อจะเปลี่ยนเกียร์ เร่งความเร็ว คลัตช์ปัจจุบันคือเกียร์ปัจจุบัน ส่วนคลัตช์ที่สองคือเกียร์ที่จะใส่ต่อไป แต่ในทางเทคนิค อาจไม่ได้เป็นไปตามนั้น เพราะ DSG ใช้เวลาเปลี่ยนเกียร์ 8 มิลลิวินาที นั่นคือ หากเปลี่ยนเกียร์ 50 ครั้ง ใช้เวลา 400 มิลลิวินาที เร็วยิ่งกว่ากระพริบตาเสียอีก ข้อได้เปรียบของ DSG คือใช้เวลาในเปลี่ยนเกียร์น้อย และการปล่อยคลัตช์จากเกยร์หนึ่งไปอีกเกียร์หนึ่งมีการใช้กำลังน้อย

หลักการทำงานของ DSG? คือ เหมือนกับเกียร์ธรรมดาแต่มีชุดคลัตช์สองชุด ชุดหนึ่งควบคุมเกียร์เลขคี่ และเกียร์ถอยหลัง ส่วนอีกชุดหนึ่งเป็นชุดสำหรับคุมการทำงานของเกียร์เลขคู่ ทั้งหมดจะถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้ชุดคลัตช์คู่ส่งผลให้จังหวะการเปลี่ยนเกียร์ของใช้เวลาน้อยลงดังกล่าวคือ เมื่อออกรถด้วยเกียร์หนึ่ง ชุดเกียร์ที่สองก็เตรียมรอที่จะเปลี่ยนทันทีที่ชุดคลัตช์ได้รับสัญญาณจากคอมพิเตอร์(หรือเครื่องยนต์) ชุดเกียร์สองก็จะทำงานทันที

Audi TT Audi TT

 

ภาพทั้งสามด้านล่างแสดงคลัตช์ธรรมดาที่เปลี่ยนเป็น DSG ห้าสปีด ภาพแรกคือการปล่อยคลัตช์เกียร์หนึ่งและเตรียมใส่เกียร์สอง ส่วนที่เป็นสีเขียวคือการส่งกำลังจากเครื่องยนต์ไปยังแกนถ่ายกำลัง ในภาพตัดขวาง คือการปล่อยคลัตช์คู่ ที่เชื่อมกับเพลาลาดด้านนอก เหล็กเกาะเฟืองเกียร์จะสัมพันธ์กับเฟืองเฉียงอันแรก

Audi TT Audi TT

ภาพที่สอง คือการเตรียมเกียร์สองและสาม เช่นกัน ส่วนที่เป็นสีเขียวคือการส่งกำลังจากเครื่องยนต์ไปยังแกนถ่ายกำลัง ตอนนี้ คลัตช์คู่จะทำงานสัมพันธ์กับชุดแผ่นคลัตช์ด้านนอกที่เชื่อมกับแผ่นคลัตช์ด้านใน เหล็กเกาะเฟืองเกียร์ชุดที่สองจะสัมพันธ์กับเฟืองเฉียงชุดที่สอง และตอนนี้เป็นทำให้การขับจากแกนถ่ายทอดกำลัง

Audi TT Audi TT

 

ภาพสุดท้ายแสดงภาพตัดขวางของคลัตช์คู่ และเพลาลาดคู่ของเครื่องยนต์แบบง่ายๆ จะเห็นว่าแผ่นคลัตช์ทำงานอย่างไร เพลาลาดและเกียร์แต่ละส่วนเกี่ยวพันกันอย่างไร สีเขียวคือเพลาลาดภายในเป็นขับในเกียร์สองและสี่ ในขณะที่ ภาพสีแดงเป็นเกียร์สามและห้า ?เสื้อคลัตช์ในภาพสีเทาจะมีสปริงและไฮโดรลิกเพื่อใช้ในการทำงานของแผ่นคลัตช์แม้ว่าในภาพนี้จะไม่มีการแสดงไว้ก็ตาม